10. klasse

dansk 
engelsk 
matematik 
+ 3 valgfrie 
årsfag 

10. klasse på Vesterdal

Vælger du at gå i 10. klasse på Vesterdal, skal du have dansk, engelsk og matematik. Derudover skal du vælge yderligere tre 10. klasses årsfag, som du har gennemsnitligt tre timer hver uge. Her kan du vælge mellem; fysik/kemi, musikteori, film, psykologi & filosofi, performance, kunst & design samt samfundsfag.

Musikteori

Musikteori er et bogligt musikfag, der henvender sig til alle, der spiller musik og som har lyst til at dygtiggøre sig både praktisk og teoretisk indenfor musik. Formålet med faget er at give dig nogle elementære færdigheder til at arbejde med musik og musikudøvelse, såsom at kunne læse noder, læse akkorder/becifringer osv. – samt at du får en større forståelse for musikkens mange ‘byggesten’; toner, harmoni, rytme, puls, form osv. Undervisningen har også en praktisk del, hvor den gennemgåede teori anvendes i praksis. Faget indeholder derfor også undervisning i bl. a. brugsklaver, trommespil og ERT (Elementær Rytmisk Træning).

 

Fysik/kemi

Fysik/kemi er for den fysik/kemi-interesserede, for nørden og for dig, der ønsker at forbedre dit faglige niveau i fysik/kemi. Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori og praksis. Du vil få rig mulighed for at undres over de fænomener og processer, der omgiver dig i din hverdag, for at eksperimentere og for at fordybe dig teoretisk. Faget bygger ovenpå dit faglige niveau og giver dig et forspring, hvis du vælger fysik eller kemi på din ungdomsuddannelse – og ellers bare en større indsigt i og forudsætning for at forstå hverdagens forunderlige univers og fænomener.

Film

Er du filminteresseret, decideret filmnørd eller bare nysgerrig på filmens forunderlige univers, så er film faget, hvor du har rig mulighed for fordybelse og tid til at gå i detaljen.

I film arbejder vi med filmanalyse, drejebogsskrivning, optageteknik og metodik, redigeringsteknik og lyd.  Du får mulighed for at skabe din helt egen film – fra idé til færdig film, og med den at deltage i filmfestivalen Frame.

Performance

Performance er for alle, der ønsker at blive bedre til at bruge sin krop og stemme som fortæller foran andre.

Faget bygger på traditioner indenfor drama og teater. I performance skal du udfordres i, opleve, reflektere over og skabe dramatiske processer og forløb. Her arbejdes med drama og teater som oplevelses- og udtryksform, og der lægges vægt på glæden og udfordringen ved at bruge kroppen og stemmen som fortæller. Undervisningen omfatter de grundlæggende processer i forbindelse med teaterarbejde – og undervisningen tilrettelægges således, at du vil tilegne dig kundskaber og færdigheder inden for følgende fem områder; krop & fysik, stemme & diktion, scenefornemmelse, karakteropbygning og teaterteknik.

Psykologi & filosofi

I psykologi og filosofi skal du forholde dig til dig selv, som et tænkende og følende individ i en kultur og i verdenssamfundet generelt. Du skal forholde dig til, hvorfor vi tænker og reagerer, som vi gør, hvorfor vi opfatter og oplever ting forskelligt eller ens. Du skal forholde dig til, hvad der styrer vores følelsesliv og vores tænkning.

Psykologi og filosofi er for alle, der har lyst til at vide mere om psykologiske og filosofiske teorier. Og for alle, der har mod på at vende det analytiske blik indad, når vi igennem forskellige øvelser skal forholde os til, hvorfor vi er, som vi er, og hvorfor vi tænker og reagerer, som vi gør.

Kunst & design

Kunst og design er for alle, der har lyst til at fordybe sig i kunstnerisk design og håndværk, og i større og mindre kreative projekter. I kunst og design arbejdes med en række forskellige kunst, design og værkstedsfag – både i teori og praksis. I løbet af skoleåret berøres flere forskellige fagområder, som eks.; maleri, tegning, grafik, tekstiltryk, skulptur, street-art, installationskunst, design og formgivning m.fl.

Årsfaget afsluttes med, at du skal lave dit eget årsværk, hvor du fordyber dig i lige netop det område, du brænder for at udforske yderligere.

Samfundsfag

Samfundsfag er for dig, der godt kan lide at vide noget om verden omkring dig. For dig, der synes, det er spændende at følge med i nyhederne, og som ikke lader dig nøje med overskrifterne – for dig, der vil vide og forstå baggrunden for konflikter og begivenheder.

I samfundsfag beskæftiger vi os med samfundsmæssige forhold, søger indsigt i og forståelse for de strukturer, processer og begreber, der er en del af demokratiet og vores måde at leve sammen på. Vi udfordrer og diskuterer det globale samfunds muligheder og udfordringer og retter fokus mod alverdens brændpunkter. Og så inviterer vi os selv ud i verden, og verden ind i Vesterdal.

Klassetrin

På Vesterdal har vi både 9. og 10. klasse. Faktisk har vi hele to forskellige 10. klasses tilbud - en 'almindelig' 10. klasse og vores projekt- og eventklasse, PRO klassen.

Vesterdal Efterskole

Til toppen

© 2024 Vesterdal Efterskole

Adresse

Vesterdal Efterskole

Gl. Assensvej 12
5580 Nr. Åby

Kontortid

Man.-Tors.: 8.00-15.30
Fredag: 8.30-13.30